William Congreve

(Bardsley, Leeds, 24 de gener de 1670 — Londres, 19 de gener de 1729)

William Congreve

© Fototeca.cat

Dramaturg anglès.

S'educà al Trinity College de Dublín. Tornà a Anglaterra el 1688. El 1692 publicà una novel·la, Incognita, i el 1693 estrenà, al teatre Drury Lane, la seva primera comèdia, The Old Bachelor (‘El fadrí vell’), seguida de les comèdies Love for Love (‘Amor per amor’, 1695), The Way of the World (‘El camí del món’, 1700), etc, i la tragèdia The Mourning Bride (‘La núvia de dol’, 1697). Membre destacat de l’anomenada Comèdia de la Restauració ( Restorational Comedy ), és notable el seu domini del diàleg, el seu enginy i l’ambient lliure i desimbolt de les situacions. Aquesta darrera característica li valgué els atacs de Jeremy Collier a A View of the Immorality and Profaneness of the English Stage (‘Visió de la immoralitat i de la profanitat de l’escena anglesa’, 1698), que ell contestà a Amendment of Mr Collier's False and Imperfect Citations (‘Esmena de les citacions falses i imperfectes de Mr. Collier’, 1698). Fou sepultat a l’abadia de Westminster.