William Cullen Bryant

(Cummington, Massachusetts, 1794 — Nova York, 1878)

Poeta i periodista.

Fou editor de l’"Evening Post”, que dirigí amb ideologia liberal durant més de cinquanta anys. La seva poesia fou recollida a Poems (1821) — obra de joventut i traduccions dels clàssics— i a The Fountain (‘La font’, 1812).