William Davis

(Filadèlfia, 1850 — Pasadena, 1934)

Geòleg i geògraf nord-americà, professor a Harvard (1877-1912), a Berlín (1908-09) i a París (1911-12).

Estudià l’erosió fluvial i els cicles d’erosió i peneplà. Escriví, entre altres obres, Physical Geography (1898), Physiogéographie (1911) i The Reefs Problem (1928).