William Henry Fox Talbot

(Lacock Abbey, Wilt, 1800 — Lacock Abbey, Wilt, 1877)

Químic, físic i inventor anglès.

Ideà un mètode (talbotípia) per a obtenir fotografies sobre paper (1839) i un altre per a fotografies instantànies (1851), investigacions que dugué a terme amb independència de les de L.J.M.Daguerre. També féu recerques sobre l’espectre i, en matemàtiques, sobre el teorema de Fagnano.