William Henry Perkin

(Shadwell, Londres, 12 de març de 1838 — Sudbury, Harrow, 14 de juliol de 1907)

Químic anglès.

Fou ajudant de Hofmann; descobrí el primer colorant artificial a base d’anilina. El 1874 fundà una fàbrica de colorants sintètics a Harrow. Els seus treballs foren continuats pel seu fill William Henry Perkin (Sudbury 1869 — Oxford 1929), el qual fou professor a Edimburg, Manchester i Oxford.