William Petty-Fitzmaurice Shelburne

(Dublín, 1737 — Londres, 1805)

Noble i polític britànic.

Participà en la guerra dels Set Anys i el 1761 entrà a la cambra dels comuns. Mort el seu pare, heretà el títol de comte de Lansdowne i entrà a la cambra dels lords (1762). Membre del govern tory de Greenville (1763), el 1782 ho fou del whig de Rockingham. Mort aquest, el succeí com a primer ministre. En pujar al poder William Pitt (1784), que el féu marquès de Lansdowne, es retirà de la política.