Wiltonià

cultura Wilton

Fàcies cultural prehistòrica de l’Àfrica austral, on ve després de la smithfieldiana, definida pels materials apareguts al predi Wilton, prop d’Alicedale, a la província del Cap.

Correspon a un moment molt humit, almenys en la seva fase típica, d’hàbitats a l’aire lliure i en coves. La indústria lítica es caracteritza per les peces de petites dimensions (micròlits) i els palets de talla grollera. Hi ha molins, boles de pedra perforades que devien formar part de pals de cavar, paletes, elements d’adorn de closca d’ou d’estruç, petxines perforades i espàtules d’os. Les destrals de pedra polida hi són escasses. En el Wiltonià apareixen les primeres ceràmiques de la regió, aportades per elements estrangers, que foren abundants a partir de l’edat del ferro, que en certs llocs de l’Àfrica meridional no apareix fins al s. XIII. Aquesta fàcies cultural presenta nombroses variants locals.