Wolfgang Ketterle

(Heidelberg, Baden-Württemberg, 1957)

Físic alemany.

Estudià a la Universitat de Heildeberg i a la Universitat Tècnica de Munic. Especialitzat en física teòrica, les seves primeres recerques es relacionaren amb l’estudi de traces en semiconductors. Es traslladà al Massachusetts Tecnological Institute (MIT), on començà l’estudi de la condensació de Bose-Einstein. Finalment obtingué un condensat d’àtoms de sodi a temperatures molt properes a 0 K. Per aquest descobriment rebé el premi Nobel de física el 2001, juntament amb E.A.Cornell i C.E.Wieman.