wolframat

m
Química

Denominació genèrica dels anions poliatòmics que tenen el tungstè com a àtom central i de les sals que contenen aquests anions.

Els wolframats més ben coneguts són els de fórmula general M1₃WO₄, que hom obté per dissolució del triòxid de tungstè (WO₃) en solucions aquoses d’hidròxids alcalins i que, mitjançant reaccions metatètiques, permeten la preparació dels wolframats dels altres metalls. En solució, existeixen com a ions discrets WO₄2-, tetraèdrics, i no gaudeixen de les propietats oxidants dels cromats. D’altra banda, l’acidificació suau de solucions de wolframats condueix a la formació de polianions.