wolframita

wolfram, Fórmula de(Fe, Mn)WO4
f
Mineralogia i petrografia

Mineral, membre intermediari de la sèrie hübneritaferberita, tugnstat (wolframat) de ferro i de manganès, amb impureses de calci, etc..

Cristal·litza en el sistema monoclínic, en cristalls que presenten sovint formes prismàtiques. Té una duresa de 4,5 i una densitat de 7,1 a 7,5. És de color negre, amb un esclat submetàl·lic. Forma una sèrie isomorfa des de la ferberita (FeWO 4 ) fins a la hübnerita (MnWO 4 ), amb tots els termes intermedis. Es presenta en les roques ígnies (pegmatites i roques granítiques, venes hidrotermals, etc). Els jaciments més importants són els de Nanling (Xina), Boulder i Gilpin (Colorado) i Cornualla (Gran Bretanya). Abunda al NW i a l’W de la península Ibèrica.