Wörter und Sachen

‘Paraules i coses’

Escola lingüística d’Hamburg (RFA), promoguda per Meringer, Schuchardt i Meyer-Lübke, que es proposa d’estudiar, al costat dels mots, els objectes de la cultura material dels pobles (la casa i les seves parts, les eines del camp, els guarniments, les indústries tradicionals, etc), amb llurs il·lustracions i llur acurada descripció.

Aplicaren aquest mètode al català Krüger, Rokseth, Violant i Simorra i A.Griera.