wurtzita

f
Mineralogia i petrografia

Sulfur de zinc, ZnS.

Mineral que cristal·litza en el sistema hexagonal; és polimorf de l'esfalerita, que cristal·litza en el sistema cúbic. Es presenta en cristalls piramidals o tabulars, i també en fibres o crostes. Té una duresa de 3,5 a 4 i una densitat de 4. És de color negre. N'hi ha jaciments importants a Oruro (Bolívia).