Xacti

Śakti (sa)

Personificació de la força o energia activa d’un déu, elevada també a la categoria divina.

Adorada sota diversos aspectes: mare, esposa, noia verge, sovint és associada a formes d’amor il·lícit i també és identificada a les esposes terrorífiques d’alguns déus: Kali, Durgâ. En el tantrisme és identificada amb la consort de Xiva, que combina el Mascle i la Femella universals i s’identifica amb l’U.