xafarranxo

zafarrancho (es), clearing for action, havoc, (en)
m
Transports

Acció de treure embarassos d’una part d’un vaixell per tal de deixar-la disposada a una feina o una maniobra determinada.