xap

paf (es), plop (en)
m

Onomatopeia del soroll que fa un cos en caure tot llarg a terra, a l’aigua.