xapa

f
Agronomia

Aixada petita de tall molt estret que serveix per a entrecavar, tallar llenya prima, etc.