xapa

f
Tecnologia

Placa de metall obtinguda per laminatge repetit d’un lingot de metall.

Hom sol classificar les xapes, les més primes de les quals són les emprades per a envasar i embolicar productes alimentaris i les més gruixudes per al blindatge dels vaixells de guerra, segons llur gruix, en xapes gruixudes (de més de 5 mm de gruix), xapes mitjanes (de 3 a 5 mm) i xapes primes (de menys de 3 mm); segons llur forma, en xapes acanalades, xapes perforades, etc; i segons el metall de què són fetes, en xapes d’acer, xapes de zenc, etc. Les xapes metàl·liques, com a productes intermedis entre el lingot i l’article manufacturat, tenen una enorme importància en la indústria.