xarxa cooperativa

f

Xarxa constituïda per nodes interactius que aporten valor afegit als nodes veïns amb l’objectiu d’ampliar la connectivitat de la xarxa sencera.

L’arquitectura de les xarxes cooperatives és generalment distribuïda, on els nodes poden cooperar de diferents maneres. Algunes formes de cooperació són el reenviament de missatges rebuts d’altres nodes cap a un destinatari final o bé, per exemple, compartir informació de la xarxa per tal de reduir la senyalització provinent de nodes centrals de la xarxa.