xarxa oportunista

f

Xarxa distribuïda constituïda per nodes que aprofiten les condicions de l’entorn amb l’objectiu d’ampliar les condicions de connectivitat de la xarxa sencera.

Una de les característiques de l’entorn que els nodes acostumen a aprofitar és la mobilitat, tant la pròpia com la d’altres nodes, de manera que el missatge d informació pot ser distribuït mitjançant mecanismes cooperatius de reenviament a nodes llunyans. Un altre recurs que exploten és l’espectre ràdio no utilitzat per sistemes primaris.