Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

XTEC (sigla)

Xarxa que enllaça els centres docents de primària i secundària i els centres de recursos, els serveix de portal d’accés a internet i gestiona el servei de missatgeria i correu electrònic per al professorat de Catalunya.

Ha anat incorporant cada vegada més possibilitats i ha esdevingut una eina potent per al professorat i l’alumnat, als quals ofereix un conjunt d’infraestructures i serveis de telecomunicacions basats en internet. El sistema educatiu català disposa així d’una àmplia gamma de documents i recursos informatius útils per al desenvolupament de la tasca docent, com ara materials curriculars per a l’aula, exemples i propostes didàctiques i informació sobre activitats de formació. Permet l’accés i la consulta a bases de dades documentals educatives en línia d’elaboració pròpia, i manté i difon les pàgines web dels centres educatius on es recullen experiències i treballs realitzats pels alumnes de primària i de secundària.