Xarxa Vives

Institut Joan Lluís Vives (ant.)

Associació d’universitats que potencia les relacions entre les institucions universitàries dels Països Catalans i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns.

Té la seu a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. Fou constituïda el 28 d’octubre de 1994 a Morella (Ports) per tretze universitats, a les quals s’anaren afegint d’altres fins a un total de vint el 2008, any en què el nombre total d’alumnes superava els 440.000 i el de professors els 30.000. Aquest any agrupava les universitats Abat Oliba CEU, la d’Alacant, la d’Andorra, l’Autònoma de Barcelona, la de Barcelona, la de Girona, la de les Illes Balears, la Internacional de Catalunya, la Jaume I, la de Lleida, la Miguel Hernández d’Elx, l’Oberta de Catalunya, la Perpinyà Via Domitia, la Politècnica de Catalunya, la Politècnica de València, la Pompeu Fabra, la Ramon Llull, la Rovira i Virgili, la de València i la de Vic.

La seva finalitat és potenciar les relacions entre universitats en l’àmbit catalanoparlant a fi de coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals, així com potenciar la utilització de la llengua pròpia. Desenvolupa projectes en àmbits diversos, des de la comunicació, les publicacions, la cooperació internacional o els estudis de tercer cicle, fins a programes d’ajuts a la mobilitat interuniversitària, eines de suport a la llengua o l’edició de la guia de cursos d’estiu amb l’oferta més important d’Europa.

La presidència és semestral i rotatòria, i recau en el rector de cadascuna de les universitats membres. Creada amb el nom d’Institut Joan Lluís Vives, el 2006 adoptà la denominació actual. Ha rebut diversos guardons, entre els quals el premi Gabriel Alomar de l’Obra Cultural Balear (1995), el premi El Temps de l’Editorial Tres i Quatre en el marc dels Premis Octubre (1998) i la Creu de Sant Jordi (2004). El 2008 convertí la publicació del seu servei de publicacions en la revista Buc, de periodicitat bianual.