xenartres

m
pl
Mastologia

Subordre de mamífers de l’ordre dels edentats, inclosos antigament, juntament amb els folidots i els tubulidentats, en el grup dels desdentats —actualment dissolt—.

Integrat per espècies actuals i fòssils, d’aspecte molt heterogeni en les tres famílies (els bradipòdids, els mirmecofàgids i els dasipòdids) en què se subdivideix el subordre, però amb alguns trets comuns, com la presència d’ungles grosses i robustes, sovint falciformes, aptes per a excavar, penjar-se o enfilar-se, la cavitat cranial poc ampla i la mandíbula en forma de V, un nombre de vèrtebres cervicals que varia, en els bradipòdids, entre 6 i 10, la vuitena i la novena de les quals són proveïdes d’un parell de costelles mòbils i amb les últimes vèrtebres dorsals i les lumbars amb apòfisis laterals accessòries que originen articulacions especials accessòries, anomenades articulacions xenartrals, a les quals deuen el nom; les costelles són molt aixafades i nombroses—fins a 25 parells en els bradipòdids—; són de marxa plantígrada, i tenen la dentadura reduïda (els bradipòdids i els dasipòdids no tenen dents incisives, i els mirmecofàgids no en tenen cap), i les dents són sense arrels ni esmalt, decreixement continu i molariformes; aquesta reducció en el nombre de dents és conseqüència de l’especialització en el règim alimentari. Els pulmons són petits i no lobulats, i l’aparell circulatori presenta com a característica principal xarxes capil·lars molt fines, especialment a les extremitats; el cervell mostra poc desenvolupament del neopal·li, i l’olfacte, bé que molt ben desenvolupat en alguns, ho és poc en d’altres; l’aparell reproductor masculí és format per testicles intraabdominals, sense os penis; els orificis urogenitals femenins i l’anus s’obren en una falsa cloaca, i tenen úter simple, placenta caduca i mamelles pectorals, inguinals o abdominals. El nombre de cries per part és d’una, llevat en Dasypus, l’armadillo, que presenta poliembrionia, amb 4-12 cries per part. Presenten homeotèrmia imperfecta, ja que la temperatura del cos varia una mica segons les condicions ambientals. Són considerats mamífers arcaics, restes d’un grup molt ben representat, en la fauna terciària i quaternària d’Amèrica, amb nombroses formes fòssils, entre les quals destaquen Megatherium, el megateri, i Glyptodon. Hom també ha trobat restes de xenartres a Haití i Puerto Rico. Aquestes tres famílies, amb 14 gèneres actuals, són representades a l’Amèrica del Sud i Central i al Sud dels EUA.