xeromòrfic
| xeromòrfica

adj
Botànica

Dit del vegetal que per la seva morfologia externa o per la seva estructura està adaptat a la sequedat.