xoc de civilitzacions

m
Sociologia

Conflicte a escala mundial que, segons el pensador nord-americà Samuel P.Huntington, suplanta el conflicte ideològic entre els blocs de la guerra freda.

La tesi de Huntington (formulada originalment en un cèlebre article de l’any 1993) afirma la incompatibilitat radical de les formes de vida i els valors occidentals amb els de societats que només n'han adoptat alguns aspectes (generalment el tecnològic), com ara l’islam o la civilització de tradició confucianista. La impossibilitat actual de mantenir una coexistència paral·lela d’aquests diversos models té com a conseqüència inevitable el desafiament al model dominant i el conflicte. Huntington pronostica que en un futur previsible, no hi haurà una “civilització universal”, sinó un món de diferents civilitzacions enfrontades en conflictes més greus i més violents on cadascuna haurà d’aprendre a conviure amb les altres. Els conflictes entre civilitzacions estan destinats a adquirir una dimensió de superior gravetat als que tenen lloc entre grups de la mateixa civilització. Tot i que les tesis de Huntington han estat durament contestades, els atemptats de l’11 de setembre del 2001 semblen confirmar, si més no en part, que un dels conflictes més importants del s XXI té lloc entre una versió radicalitzada de l’islam i occident.