xop

jarra (es), beer mug (en)
m

Got de cervesa d’aproximadament 1/4 de litre.