Xosé Maria Díaz Castro

(Parga, Lugo, 1914)

Poeta gallec.

De formació humanista, que es reflecteix en la seva obra, forma part de l’escola de Lugo, integrada per poetes d’inspiració virgiliana i temàtica descriptiva i amb una gran cura del llenguatge. La seva obra principal és recollida a Nimbos (1961).