Xuan Xosé Sánchez Vicente

(Gijón, 1949)

Escriptor en llengua asturiana.

Professor a Gijón, treballà des del primer moment en la recuperació de l’asturià i reedità (1979) una antologia feta el 1839 por Xosé Caveda y Nava, Esvilla de poesíes na llingua asturiana (‘Selecció de poesies a la llengua asturiana’). Regidor de l’ajuntament de Piloña i diputat regional, formà part del Concéyu Rexonal per la Federació Socialista Asturiana fins el 1983, i el 1985 fundà el Partido Asturianista. Ha publicat: Camín de Señardaes. Antoloxía poética (‘Camí d’enyorances. Antologia poètica’, 1980), Cuentos de llingua afilada (1984), les novel·les La muerte amiya de nueche (1984) i El Pelayu (1985), etc. El 1988 publicà Diccionariu de la llingua asturiana, i el 1996 un diccionari bilingüe asturià-castellà.