Yuen Ren Chao

(Jiangsu, 1892 — ?, 1982)

Lingüista xinès.

Estudià a Harvard i a la Sorbona. Introduí a la Xina els mètodes lingüístics moderns i publicà una obra bàsica de dialectologia xinesa (Estudis sobre els dialectes wu moderns, 1928). El 1935 s’establí als EUA, on fou professor a Berkeley. L’any 1945 fou president de la Linguistic Society of America. Fundà la primera Societat Xinesa de Ciència. A més de diversos llibres sobre l’ensenyament del xinès, entre els quals és notable A Grammar of Spoken Chinese (1968), destaca l’article The non-uniqueness of phonemic solutions of phonetic systems (1934) i l’excel·lent introducció general a la lingüística Language and Symbolic Systems (1968).