Zaida

(?, segle XI — ?, segle XII)

Princesa musulmana, muller de Fath al-Ma’mun, fill d’al-Mu‘tamid de Sevilla.

Durant el setge almoràvit als territoris abbadites, fou enviada a refugiar-se al castell d’Almodóvar, sota la protecció d’Alfons VI de Castella-Lleó. Vídua i convertida en amant del monarca castellanolleonès, es batejà, amb el nom d’Isabel. Fou mare de l’infant Sanç, mort a Uclés (1108). Els amors de la mora Zaida amb Alfons VI foren un dels temes preferits de la joglaria castellana.