zelador

m
Història

Membre del cos de zeladors de les finances reials, creat pel setembre del 1837 per la Junta Superior Governativa de Berga com a cos auxiliar de les forces carlines del Principat.

Tenia com a missió principal la persecució del contraban, restar al servei de l’intendent i protegir la població civil. El cos de zeladors era format per vuit companyies i una plana major.