zelar

celar (es), to watch over (en)
tr

Procurar amb gran interès que (algú, especialment un inferior) compleixi els seus deures, observi les lleis, etc.