zigomorf
| zigomorfa

adj
Biologia

Dit de qualsevol òrgan, part d’òrgan o organisme que té simetria bilateral, és a dir, un sol pla de simetria.