zincògraf
| zincògrafa

f
m
Disseny i arts gràfiques

Persona que practica la zincografia.