zingiberè

C15H24
m
Química

Sesquiterpè òpticament actiu que ocorre a la natura, en la forma levogira, com a constituent de l’essència de gingebre.

És un líquid incolor, miscible amb els solvents orgànics i immiscible amb aigua, que bull a 140°C/20 Torr. Hom l’obté de les seves fonts naturals, i és emprat com a aromatitzant en perfumeria i en la indústria alimentària.