zoisita

f
Mineralogia i petrografia

Silicat de calci i alumini, Ca2Al3Si3O1 2(OH).

Mineral del subgrup dels sorosilicats, que cristal·litza en el sistema ròmbic, amb una exfoliació perfecta segons la cara basal. Té una duresa de 6,5, i una densitat de 3,3. És de color gris, bé que a vegades n'hi ha de color verd poma i rosa. Es presenta sovint a les roques metamòrfiques (esquists i gneis), també en venes de quars.