zombi

f
m

Persona d’aire absent, sense voluntat, encantada.