zona climàtica

zona terrestre
f
Geografia
Meteorologia

Cadascuna de les cinc faixes en què hom divideix la superfície de l’esfera terrestre, determinades pels pols, els cercles polars (66° 30´ lat N i S) i els tròpics (23° 30´ lat N i S), i corresponen als grans tipus de clima.

Són pròpiament les dues zones glacials (dites també zona polar àrtica i zona polar antàrtica), compreses entre els cercles polars i els respectius pols i que corresponen als dos casquets glacials, les dues zones temperades (septentrional i meridional), compreses entre els tròpics i els cercles polars, i la zona tòrrida, compresa entre els dos tròpics i dividida per l’equador.