zona nerítica

adj
Ecologia

Medi marí pelàgic que correspon a la plataforma continental.

És subdividida en zona de marea alta, zona intermèdia o litoral i zona de marea baixa.