zona polèmica

f
Dret militar

Espai lliure que una plaça forta o una fortalesa necessita per a la seva defensa i en el qual, amb aquest fi, hom estableix excepcions legals i governatives.