zonificació

zoning (en)

f
Urbanisme

Descomposició de la ciutat en zones segons usos i densitats.

Les primeres zonificacions sorgiren a la fi del s. XIX i al començament del XX com a ordenances municipals de policia urbana, per a evitar les incompatibilitats entre diversos usos i certs conflictes socials. El moviment racionalista recollí l’herència de la zonificació i la introduí en la seva proposta de ciutat funcional. La zonificació funcional en espais especialitzats a les ciutats ha estat sotmesa a crítica des de mitjan de la dècada dels vuitanta. En aquest sentit, el planejament racionalista i funcional ha experimentat un autèntic retrocés enfront del planejament historicista, el qual fa destacar els valors singulars i propis de cada ciutat.