zoom
*

m
Fotografia
Cinematografia

Objectiu de distància focal variable, que manté enfocada la imatge en variar la distància focal.

És emprat en les càmeres cinematogràfiques, en les de vídeo i en les fotogràfiques.