zoonosi

f

Malaltia parasitària que es transmet, en condicions naturals, dels animals vertebrats a l’home, i viceversa.

Entre les zoonosis més habituals hi ha la ràbia, la tularèmia, la psitacosi, el borm i d’altres infeccions respiratòries.