Alessio Boileau i Bernasconi

(Verona, Vèneto, 1875 — Barcelona, 1948)

Editor musical italià instal·lat a Barcelona.

S’inicià com a aprenent amb Ricordi, de Milà, i posteriorment passà a treballar com a impressor a la casa Marcello Capra de Torí. El 1904 ingressà a la firma Vidal, Limona i Boceta de Barcelona, on va romandre fins el 1906, any en què comprà els tallers d’aquesta casa. Establert a Barcelona fundà, amb altres socis, Iberia Musical. El 1928 l’empresa absorbí petites editorials dedicades a la impressió de música i es creà l’Editorial Boileau. Aquesta casa es dedicà a la publicació tant de música de repertori com d’altres músiques, si bé acabà imprimint gairebé de manera exclusiva música per a altres firmes. L’editorial s’ha mantingut en actiu fins a l’actualitat, gestionada pels seus descendents.