Alfonso Sanz Estarrona

(Madrid, 1907 — Mataró, 1997)

Promotor i empresari castellà.

Inicià la seva carrera professional a Madrid, a l’Agencia de Conciertos Daniel. Després d’una gira per l’Amèrica del Sud amb els principals intèrprets del moment, s’instal·là a Barcelona, on el 1931 fundà, juntament amb F. Marshall, l’Associació de Cultura Musical, popularment coneguda per "La Cultural". Des d’aquesta entitat, l’única que organitzava concerts de música clàssica a Barcelona, Alfonso Sanz dugué a la Ciutat Comtal grans figures internacionals, com ara S. Prokof’ev, S. Rakhmaninov, N. Milstein, el Trio Cortot-Thibaud-Casals, W. Landowska, A. Rubinstein, C. Arrau i Y. Menuhin, sense oblidar els intèrprets dels Països Catalans, entre d’altres A. de Larrocha, M. Caballé i Victòria dels Àngels. En els seus més de cinquanta anys d’història, l’Associació de Cultura Musical oferí 1 302 concerts a Barcelona, en els quals participaren 621 conjunts o solistes diferents.