Amanci Amorós i Sirvent

(Agullent, València, 1854 — Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 1925)

Compositor valencià.

Vida

Realitzà els estudis de piano, orgue i composició amb S. Giner. Fundà la Biblioteca Musical Valenciana i durant els anys 1910-25 exercí com a director del Conservatori de València. És autor de llibres pedagògics, entre els quals cal destacar Curso elemental de piano, Elementos de solfeo i Teoría general del solfeo en forma de diálogo. Escriví les tres sarsueles El tío Sapo, Los dos esclavos i Navegación submarina, i la simfonia Corina. És autor del Motet a Sant Vicent Ferrer, Himno a Santa Cecilia, dues misses i la marxa triomfal religiosa ¡Gloria a España!.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Amorós i Sirvent, Amanci: Teoria general del solfeo, razonada en forma de dialogo, ilustrada con profusión de ejemplos y con un programa teorico de esta asignatura, Imp. de Manuel Alufre, Valencia 1896?
  2. Amorós i Sirvent, Amanci: Elementos de solfeo, Valencia 1901
  3. Amorós i Sirvent, Amanci: Lecciones manuscritas graduadas: segundo curso de solfeo, Casa Dotésio, Valencia 1910
  4. Amorós i Sirvent, Amanci: Nociones teóricas de solfeo: 1er curso, Tip. moderna Miguel Gimeno, Valencia ?, 1911, 1913
  5. Amorós i Sirvent, Amanci: Nociones teóricas de solfeo: 2º curso, Miguel Gimeno, Valencia 1908
  6. Amorós i Sirvent, Amanci: Nociones teóricas de solfeo: 3er curso, Miguel Gimeno, València 1909
  7. Amorós i Sirvent, Amanci: Lecciones manuscritas graduadas, tercer curso de solfeo, Casa Dotésio, Valencia 1914