Antonio Peña y Goñi

(Sant Sebastià, 1846 — Madrid, 1896)

Crític musical i compositor basc.

Vida

Fou un dels escriptors i crítics que intervingueren més activament en la vida musical hispànica del segle XIX. Inicià la seva formació musical a Sant Sebastià i posteriorment ingressà al Conservatori de Madrid, on estudià harmonia. Els seus interessos, però, aviat se centraren en la crítica musical i començà a publicar articles en "El Imparcial". Més tard col·laborà en altres diaris, com "El Globo", "El Tiempo", "La Europa" i "La Ilustración Española". Publicà La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX (1881), un estudi sobre la sarsuela. Peña considerava que el veritable gènere líric del país era la sarsuela, no pas l’òpera, una opinió que creà polèmica. Redactà també articles de tema taurí. Compongué algunes peces per a piano, entre les quals destaquen els zortziko. Com a crític, posseïa una gran facilitat per a l’escriptura i també un estil mordaç que el convertí en un crític respectat però també temut. Fou partidari de la música wagneriana.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Peña y Goñi, Antonio: B.Saldoni y su obra, Tip. de M.Ginés Hernández, Madrid 1892