Anuario Musical

Publicació de periodicitat anual de la Institució Milà i Fontanals (abans, Institut Espanyol de Musicologia) del Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.

El primer número aparegué el 1946 i des d’aleshores s’ha mantingut ininterrompudament fins a l’actualitat. Conté articles de musicologia i hi col·laboren els més destacats musicòlegs de l’Estat espanyol.