Arcipreste de Hita

Juan Ruiz
Johan? Rodrigues
(?, segle XIII — ?, segle XIV)

Escriptor castellà.

Súbdit d’Alfons XI de Castella-Lleó (1312-50), és autor del Libro de Buen Amor, on cita fins a trenta-sis instruments musicals diferents: setze són de corda (arpa, canon i medio canon, cítola, dulcema, guitarra latina i guitarra morisca, laud, mandurria, rabel i rabel morisco, rota, salterio, sinfonía, vihuela de arco i vihuela de péndola); dotze, de vent (albogón, albogue, añafil, axabeba, bacín, baldosa, caramillo, flauta, odrecillo, órgano, trompa i zanfoña); sis, de percussió (atabal, atambor, pandero, panderete, sonajas i tamborete), i n’hi ha dos més que no se sap a què corresponen (alvardana i galipe). Juan Ruiz ha estat identificat a vegades amb Johan Rodrigues, del Códice de las Huelgas. En aquest cas seria autor de cinc de les peces del còdex (Hu 157, 173, 174, 178, 183) i de diverses esmenes (Hu 107, 108, 109, 112, etc.).