arpegiat

m
Música

Execució de forma successiva i no mesurada de les notes d’un acord.

Ornament característic dels instruments de teclat i de corda pinçada -especialment de l’arpa, d’on deriva el seu nom-, s’indica generalment amb una línia ondulada vertical a l’esquerra de l’acord, on, a més, s’explicita el sentit ascendent o descendent. La velocitat d’execució varia segons el tempo i el caràcter del passatge. Normalment s’ha de fer coincidir la primera nota de l’ornament amb el moment en què comença l’acord. En els instruments de corda, a més, s’anomena arpegiat la manera de tocar un acord fent rebotar l’arc passant d’una corda a l’altra a cada rebot.