Associació Obrera de Concerts

Entitat fundada a Barcelona l’any 1925 per iniciativa de Pau Casals amb l’objectiu d’apropar la música a les classes populars.

Tenia el local social a l’Ateneu Polytechnicum. En el decurs de la seva activitat, que es desenvolupà fins l’any 1937, feu un total de 126 concerts amb la voluntat de donar a conèixer tant les grans obres de la música europea com les dels compositors catalans contemporanis. L'Orquestra Pau Casals participà assíduament en els concerts, com ho feren també solistes i formacions de cambra de prestigi. El 1931 l’Associació creà l’Institut Orquestral, orquestra formada per a agrupar els socis que, havent estudiat algun instrument, volien perfeccionar-ne el coneixement i adquirir pràctica orquestral. L’any 1934 organitzà els Estudis Blanca Selva per a facilitar els coneixements tècnics de la música. Entre els anys 1927 i 1932 publicà la revista "Fruïcions".

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Carrau i Isern, Francesc
  2. Plana i Sau, Lluís G.: L’Associació Obrera de Concerts, fundador Pau Casals, Barcelona, Associació Obrera de Concerts
  3. Jaimes, Barcelona 1977
  4. Curs del 1935-1936: memòria general, Associació Obrera de Concerts
  5. Obradors tip. Ortega, Barcelona 1937
  6. Memòria del curs 1933-34, Associació Obrera de Concerts, Barcelona 1934